Şerefini kaybedenin, kaybedecek başka bir şeyi yoktur. PUBLiLiUS SYRUS
E-mail: Şifre: Üye ol | Şifremi Unuttum
Şiir ve Edebiyat Platformu
Anasayfa Şiirler Yazılar Forum Etkinlikler Nedir? Kitap Kitap  Tv TiVi  Müzik Blog Atölyeler Atölye  Bicümle Arama İletişim

Gazel Konulu Şiirler- Gazel Şiirleri

800,000'e yakın şiir başlıkları arasından "Gazel" terimini içeren şiirler listelenmektedir. Aşağıdaki Gazel şiirleri "kayıt tarihine" göre listelenmektedir. Gazel ile ilgili "184" şiiri aşağıdadır..
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa » 
1
Cevâî
Baş verir gönlümde dâğ-ı lâleler

Ebr-i müşg-efşâna girmiş ol hilâl
Pertevim olsun çerâğ-ı lâleler


........... devamı »

Cevâî
2
Cevâî
Âteş ü âb olmasaydım ger yarar mı gûn kadeh

İhtiyâcım kalmamış artık yeter merhûm bana
Nâr-ı aşkdan çûn kim cân u dilim meşhûn kadeh


........... devamı »

Cevâî
3
Gülizar53

Sen gelmezsen yiğitlikte şan düşer
Sen gelmezsen Kiziroğlu yan düşer

Sen gelmezsen ufkumda şafak atmaz

........... devamı »

Gülizar53
4
Cevâî
Mihri gören mürg-i dilim bülbüle dönmüş

Çeşm-i nigeh cânımı sayd etmek içün ol
Bührede hâl-i siyehin fülfüle dönmüş


........... devamı »

Cevâî
5
Cevâî
Figân u âh ile yok dil-figâra başka metâ'

Aceb dimez nice yandın müdâm-ı aşkım ile
Cefâ u derd ile yok âb-ı nâra başka metâ'


........... devamı »

Cevâî
6
Erol URAZ.
Leylâ yı, Mecnûn'un bağrına eker.
Gönülleri saran o farâziye
Kerem'i, Aslı'nın yurduna çeker.

Yanağında billur bir çiy damlası

........... devamı »

Erol URAZ.
7
Cevâî
Nigehindir iden gehânı harab

O hayâl-i hevâ-yı goncasıdır
Hasretden iden cüvânı harâb


........... devamı »

Cevâî
8
Cevâî
Dil-i zârım olur hayrâne elbet

O şem'-i rûşenin hep olduğunca
O mürg-i cân döner pervâne elbet


........... devamı »

Cevâî
9
Cevâî
Vuslat mekânıdır deyü kûyun idem tavâf

Gencîne-i cemâlini örten saçın açıp
Eşk-i sürûru sürmeye kûyun idem tavâf


........... devamı »

Cevâî
10
Cevâî
Fikr-i hicrân idip yazar târîh

Ol özüm vasf-ı yâri görmek çün
Zülf-i yârdan açıp yazar târîh


........... devamı »

Cevâî
11
Cevâî
Vâh ana ki zâr olur açsa bahs

Zülf-i perîşânı elinden gönül
Bende-i hâk-sâr olur açsa bahs


........... devamı »

Cevâî
12
Cevâî
Gayrı derd ü gam bana yok nâr-ı hicrândan lezîz

Sohbet-i hûbân içinde nûş idüp gezdimse de
Görmedim meyhânede gül-berg-i handândan lezîz


........... devamı »

Cevâî
13
Cevâî
Bir tebessümle açıldı tâb-ı âheng-i tarab

Sünbül-i anber-feşân bezm-i safâyı mest ider
Bûy-ı müşgîn ile dolar sahn-ı dûreng-i tarab


........... devamı »

Cevâî
14
Cevâî
Dil-i serkeş özü yekrû nice bir bâde imiş

Sâfil-i kâse-i mercân ile mestâne kılar
Ruh-ı rengîn üzeri hâl-i siyeh lâle imiş


........... devamı »

Cevâî
15
Cevâî
Nüsha-i reyhân için fermân-ı aşka âşık oldum

Gerçi zülfün mushafa rû-pûş olup açtırmasa da
Kâkül-i küfrân için eçcân-ı aşka âşık oldum


........... devamı »

Cevâî
16
Cevâî
Nigâra lâle-zâr-ı eşk içre intizârım var

Lebin senden bana gül-âb ola benden sana sîr-âb
Ki râz-ı lâl-i dür-efşân içre intişârım var


........... devamı »

Cevâî
17
Cevâî
Yüzünde bahâr-ı şevki bağlar

Ne hüsn-i cemâl ne kadd-i nâzmış
Aşkı yine bezm-i zevki bağlar


........... devamı »

Cevâî
18
Cevâî
Ki açıp câm-ı rûşenin yazayım

Aç ki müşg-i feşânının bağını
Koklayıp zülf-i anberin yazayım


........... devamı »

Cevâî
19
Cevâî
Bezendi her mül-i bûstân benefşe-zâra gazel

Safâ ile gül-i gül-zârı meclisin süsüdür
Hayâl ile dür-i şeh-vârı dem-güzâra gazel


........... devamı »

Cevâî
20
Cevâî

Aşkımı söyler nigeh-i işveleri gönle ferah
Yaksa da cânım veleh-i dîdeleri gönle ferah

Zülf-i perîşânına gönlüm düşeli derd çeker

........... devamı »

Cevâî
21
Cevâî

Seyret ol sermest-i yâr ağyâr için yakdı beni
Çehre-i gül-gûn-ı yâr betyâr için yakdı beni

Sîne-i pür-yâre bâğ-ı gonce-pûş olmuş iken

........... devamı »

Cevâî
22
İsmail Güçtaş

Seni sevdim biliyorsun câna cânân diyerek
Bûyı reyhan, gözü ceylan, dişi mercân diyerek

Dile düşme diye ey yâr evinin yollarına

........... devamı »

İsmail Güçtaş
23
Cevâî


........... devamı »

Cevâî
24
Cevâî
نـالــه و افــغانــمه لعـــلِ بدخشـانك سبب

اول نه درد و محنت ایمش هم بلا هم جان ایمش
دلِ شیـــدایــــه ایمش اول آبِ حیــــوانــك سبب


........... devamı »

Cevâî
25
Cevâî
اونولمز جانمه جان ویرمه یه جانانم گلسون

دل زار مبتلا اولسه ده درد وآتش عشقه
طویوب صوك آنده درمان اولمایه خوبانم گلسون


........... devamı »

Cevâî
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa » 
Günün Şiirleri

Bu Şairleri Okudunuz Mu?
 • KIRLANGIÇ_1
(84 şiir)
 • mostar01
(377 şiir)
 • eminnur
(637 şiir)
(15 şiir)
 • Servet Bardak
(188 şiir)
 • UNALAN
(869 şiir)
(74 şiir)
 • levent taner
(104 şiir)
 • Sevdanisa
(94 şiir)
 • Ahraz
(117 şiir)

Filtrele

Alakalı Şiirler