İnsanın çocuğu ile övünmesi kendisiyle övünmesi demektir. SOMERSET MAUGHAM
E-mail: Şifre: Üye ol | Şifremi Unuttum
Şiir ve Edebiyat Platformu
Anasayfa Şiirler Yazılar Forum Etkinlikler Nedir? Kitap Kitap  Tv TiVi  Müzik Blog Atölyeler Atölye  Bicümle Arama İletişim

Gazel Konulu Şiirler- Gazel Şiirleri

800,000'e yakın şiir başlıkları arasından "Gazel" terimini içeren şiirler listelenmektedir. Aşağıdaki Gazel şiirleri "kayıt tarihine" göre listelenmektedir. Gazel ile ilgili "205" şiiri aşağıdadır..
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa » 
1
Cevâî
Bâga sakın girme yanarsın demedim mi

Cevher-i dâr-ı gamı bâzâr-ı cemâlde
Bir nigeh-i nâza satarsın demedim mi


........... devamı »

Cevâî
2
Cevâî
Gam-ı aşk-ı nâleden bâde-i ömrüm eyledim zay'

Nice bir vakt bâg-ı dünyâda nihân-ı la'l-i nâbla
Seni evvel bilmeden cevher-i bahrim eyledim zay'


........... devamı »

Cevâî
3
Cevâî
Dil meh-i tâbâna döner şu'le-i aşk yandığı dem

Gülse zamân-ı gül-i gülzâr-ı aşk geldi demek
Öyle ki güller ile ol vâha-i aşk dolduğu dem


........... devamı »

Cevâî
4
Cevâî
O deryâ-yı şarâb-ı fikre düşdüm

Gönül eşkim dür-i yektâ-yı tâbı
O deryâ-yı şarâb-ı bikre gömdüm


........... devamı »

Cevâî
5
Cevâî
Mihrine râm olmaya âmâdedir

Dünyâ harâb olduğu günden beri
Aşkla gönülden sana dil-dâdedir


........... devamı »

Cevâî
6
Cevâî
Ömrüm ki hezârân feryâdım ile zâr oldu

Bûstân-ı kelâmın ayş u nûşu meğer yokmuş
Sensiz çemenistânım bir sûhte diyâr oldu


........... devamı »

Cevâî
7
Cevâî
Gül-i gülzâr yanında kıymeti yok

Görün efgân u âh-ı hasretimin
Leb-i cânâne veş kerâmeti yok


........... devamı »

Cevâî
8
Cevâî
Gönlünde bâr-ı âteş-gûn saklı dil-figârım

Yıllarca âb-ı çeşmi hasretle sardığım ol
Mihr-i sütûde olsun cânâna yâdigârım


........... devamı »

Cevâî
9
ünal beşkese

Dök zülfünü, ben yanayım güzelim, hârlar içinde,
Sen goncalar aç sînende, pembe baharlar içinde.

Nice yâre meyletmişken kader güldü de yüzüme,

........... devamı »

ünal beşkese
10
Cevâî
Cân görmemişdi râh-ı sevdâda böyle gâye

Râz-ı nihân-ı cânım peydâ olunca nâgâh
Çeşmimde yaşla buldum ummân-ı bî nihâye


........... devamı »

Cevâî
11
Beşiroğlu
Öbek öbek çiçekler neva beste bahçende..

Gün dönerken ay gibi al-beyaz mıydı gece,
Umurunda mı bülbül nece ağlar bahçende..


........... devamı »

Beşiroğlu
12
Nezlim

Fırçası dokununca renkler tutmuş el ele
Bakarken ibretle bak kimdir bu yazan mevsimi........... devamı »

Nezlim
13
Cevâî
Emelim ıztırâb-ı gamla dolu

Nigeh-i işveden cefâya sebeb
Geceler iltihâb-ı gamla dolu


........... devamı »

Cevâî
14
Cevâî
Cemâlin aç da ol uşşâk-ı vîrân ayş u nûş etsin

Gülistân-ı bahâr-ı câna bûy-ı anberin dök ki
Reh-i sevdâda ol uşşâk-ı nâlân cân hurûş etsin


........... devamı »

Cevâî
15
Nezlim

Hak bilir her ne işte maksadımız olsun
Bizim de el içinde muradımız olsun........... devamı »

Nezlim
16
00meftun00
Âfitâbın, hem kamervârî dönüp devretmeye.

Bâri sen kıl bir nazar, hicrinden ahvâlim nedir…
Bende fânî ömrden an koymadın sabretmeye.


........... devamı »

00meftun00
17
Nezlim
Bir gün görmesem yüzün,inanma huzurluyum
Tutuşurum yanarım,ah'ım çıkmaz ne bilsin

Güldüğüme ne baktın,dost meclisi içinde
Göz yaşım aşikâre,düşüp akmaz ne bilsin

........... devamı »

Nezlim
18
Cevâî
Dönüp gülzâr-ı hüsnün cân-ı bîcân içre cân olmuş

Zuhûr-ı âteş-i aşkdan sirişk-i çeşmimin nûru
Ziyâ-yı şebnem-i ter mâh-ı tâbân içre cân olmuş


........... devamı »

Cevâî
19
Cevâî
Kayd-ı isârın kesmeye mâni'

Bendeki mestlik göklere çıktı
Câm-ı isârın çekmeye mâni'


........... devamı »

Cevâî
20
Nezlim

Tenezzülde bulunup mâh yüzlüm nazar etmez
Gül olur da bülbüle,kim demiş ki zar etmez........... devamı »

Nezlim
21
Cevâî
Goncası mey dökse bûstânı gülistân ider

Âyine-i pervîze ol zülf-i küfrün tutar
Hakkı bir örtse îmânı şebistân ider


........... devamı »

Cevâî
22
Cevâî
Baş verir gönlümde dâğ-ı lâleler

Ebr-i müşg-efşâna girmiş ol hilâl
Pertevim olsun çerâğ-ı lâleler


........... devamı »

Cevâî
23
Cevâî
Âteş ü âb olmasaydım ger yarar mı gûn kadeh

İhtiyâcım kalmamış artık yeter merhûm bana
Nâr-ı aşkdan çûn kim cân u dilim meşhûn kadeh


........... devamı »

Cevâî
24
Gülizar53

Sen gelmezsen yiğitlikte şan düşer
Sen gelmezsen Kiziroğlu yan düşer

Sen gelmezsen ufkumda şafak atmaz

........... devamı »

Gülizar53
25
Cevâî
Mihri gören mürg-i dilim bülbüle dönmüş

Çeşm-i nigeh cânımı sayd etmek içün ol
Bührede hâl-i siyehin fülfüle dönmüş


........... devamı »

Cevâî
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa » 
Günün Şiirleri

Bu Şairleri Okudunuz Mu?
 • Hakimalp
(83 şiir)
 • şairveşiir
(9 şiir)
 • sedat hünker
(39 şiir)
 • Uqr KY
(8 şiir)
 • BOZKIR'İ
(432 şiir)
 • kosarli47
(1380 şiir)
 • Cengiz Turgut
(47 şiir)
 • Kalimera.
(362 şiir)
(62 şiir)
 • hamitkaraca
(853 şiir)

Filtrele