Tüm mutsuzluklar yokluktan değil, çokluktan gelir. Tolstoy
E-mail: Şifre: Facebook ile bağlan Üye ol | Şifremi Unuttum
Anasayfa Şiirler Edebiyat Defteri Yazılar Edebiyat Defteri Forum Edebiyat Defteri Etkinlikler Edebiyat Defteri Nedir? Edebiyat Defteri Kitap Kitap  Edebiyat Defteri Tv TiVi Edebiyat Defteri Sesli Şiirler Müzik Edebiyat Defteri Blog Edebiyat Defteri Atölyeler Atölye  Edebiyat Defteri Bicümle Edebiyat Defteri Arama Edebiyat Defteri İletişim

Gazel Konulu Şiirler- Gazel Şiirleri

9.5 10 900,000'e yakın şiir başlıkları arasından "Gazel" terimini içeren şiirler listelenmektedir. Aşağıdaki Gazel şiirleri "kayıt tarihine" göre listelenmektedir. Gazel ile ilgili " 749 " şiiri aşağıdadır..
51
Cevâî
Cân görmemişdi râh-ı sevdâda böyle gâye

Râz-ı nihân-ı cânım peydâ olunca nâgâh
Çeşmimde yaşla buldum ummân-ı bî nihâye


........... devamı »

Cevâî
52
Beşiroğlu
Öbek öbek çiçekler neva beste bahçende..

Gün dönerken ay gibi al-beyaz mıydı gece,
Umurunda mı bülbül nece ağlar bahçende..


........... devamı »

Beşiroğlu
53
Nezlim

Fırçası dokununca renkler tutmuş el ele
Bakarken ibretle bak kimdir bu yazan mevsimi........... devamı »

Nezlim
54
Cevâî
Emelim ıztırâb-ı gamla dolu

Nigeh-i işveden cefâya sebeb
Geceler iltihâb-ı gamla dolu


........... devamı »

Cevâî
55
Cevâî
Cemâlin aç da ol uşşâk-ı vîrân ayş u nûş etsin

Gülistân-ı bahâr-ı câna bûy-ı anberin dök ki
Reh-i sevdâda ol uşşâk-ı nâlân cân hurûş etsin


........... devamı »

Cevâî
56
Erol URAZ.
Ne kir kalır ne hicrân, bir seherde yıkar su.

Düşünce dâr'a âşık, kıblegâha döner ya
Sızar yanaklarından, Hak'ka doğru bakar su.


........... devamı »

Erol URAZ.
57
Nezlim

Hak bilir her ne işte maksadımız olsun
Bizim de el içinde muradımız olsun........... devamı »

Nezlim
58
00meftun00
Âfitâbın, hem kamervârî dönüp devretmeye.

Bâri sen kıl bir nazar, hicrinden ahvâlim nedir…
Bende fânî ömrden an koymadın sabretmeye.


........... devamı »

00meftun00
59
Nezlim
Bir gün görmesem yüzün,inanma huzurluyum
Tutuşurum yanarım,ah'ım çıkmaz ne bilsin

Güldüğüme ne baktın,dost meclisi içinde
Göz yaşım aşikâre,düşüp akmaz ne bilsin

........... devamı »

Nezlim
60
Cevâî
Dönüp gülzâr-ı hüsnün cân-ı bîcân içre cân olmuş

Zuhûr-ı âteş-i aşkdan sirişk-i çeşmimin nûru
Ziyâ-yı şebnem-i ter mâh-ı tâbân içre cân olmuş


........... devamı »

Cevâî
61
Cevâî
Kayd-ı isârın kesmeye mâni'

Bendeki mestlik göklere çıktı
Câm-ı isârın çekmeye mâni'


........... devamı »

Cevâî
62
Nezlim

Tenezzülde bulunup mâh yüzlüm nazar etmez
Gül olur da bülbüle,kim demiş ki zar etmez........... devamı »

Nezlim
63
ayhansarıkaya
Ne yalan söyleyeyim
Hazan mevsimlerine
Alışamadım bir türlü
Alıp başını gitsen bir parka
Göremezsin eski günlerdeki

........... devamı »

ayhansarıkaya
64
Cevâî
Goncası mey dökse bûstânı gülistân ider

Âyine-i pervîze ol zülf-i küfrün tutar
Hakkı bir örtse îmânı şebistân ider


........... devamı »

Cevâî
65
YUSUF BİLGE

[ iceri ]Beri gel ey Servi-nazım, közüne daldıranım ol !..
Olmayana ergi yöntem sözüme aldıranım ol !............. devamı »

YUSUF BİLGE
66
Cevâî
Baş verir gönlümde dâğ-ı lâleler

Ebr-i müşg-efşâna girmiş ol hilâl
Pertevim olsun çerâğ-ı lâleler


........... devamı »

Cevâî
67
Cevâî
Âteş ü âb olmasaydım ger yarar mı gûn kadeh

İhtiyâcım kalmamış artık yeter merhûm bana
Nâr-ı aşkdan çûn kim cân u dilim meşhûn kadeh


........... devamı »

Cevâî
68
Gülizar53

Sen gelmezsen yiğitlikte şan düşer
Sen gelmezsen Kiziroğlu yan düşer

Sen gelmezsen ufkumda şafak atmaz

........... devamı »

Gülizar53
69
Cevâî
Mihri gören mürg-i dilim bülbüle dönmüş

Çeşm-i nigeh cânımı sayd etmek içün ol
Bührede hâl-i siyehin fülfüle dönmüş


........... devamı »

Cevâî
70
Cevâî
Figân u âh ile yok dil-figâra başka metâ'

Aceb dimez nice yandın müdâm-ı aşkım ile
Cefâ u derd ile yok âb-ı nâra başka metâ'


........... devamı »

Cevâî
71
Erol URAZ.
Leylâ yı, Mecnûn'un bağrına eker.
Gönülleri saran o farâziye
Kerem'i, Aslı'nın yurduna çeker.

Yanağında billur bir çiy damlası

........... devamı »

Erol URAZ.
72
Cevâî
Nigehindir iden gehânı harab

O hayâl-i hevâ-yı goncasıdır
Hasretden iden cüvânı harâb


........... devamı »

Cevâî
73
Cevâî
Dil-i zârım olur hayrâne elbet

O şem'-i rûşenin hep olduğunca
O mürg-i cân döner pervâne elbet


........... devamı »

Cevâî
74
Cevâî
Vuslat mekânıdır deyü kûyun idem tavâf

Gencîne-i cemâlini örten saçın açıp
Eşk-i sürûru sürmeye kûyun idem tavâf


........... devamı »

Cevâî
75
Cevâî
Fikr-i hicrân idip yazar târîh

Ol özüm vasf-ı yâri görmek çün
Zülf-i yârdan açıp yazar târîh


........... devamı »

Cevâî
Günün Şiirleri

Bu Şairleri Okudunuz Mu?
 • Melek KIRICI
(50 şiir)
 • Eğitimci
(732 şiir)
 • esmenaltunbas
(245 şiir)
 • gulemale
(53 şiir)
 • varoluşveben
(62 şiir)
 • zakir
(2648 şiir)
 • sairorhan
(345 şiir)
 • CAN-İ
(128 şiir)
 • timursahin35
(117 şiir)
(678 şiir)

Filtrele