Sevilmeden sevmekten daha feci bir şey yoktur. TURGENYEV [Paylaş]
E-mail: Şifre: Facebook ile bağlan Üye ol | Şifremi Unuttum
ANASAYFA ŞİİRLER Edebiyat Defteri YAZILAR Edebiyat Defteri FORUM Edebiyat Defteri ETKİNLİKLER Edebiyat Defteri NEDİR? Edebiyat Defteri Kitap KİTAP  Edebiyat Defteri Tv TİVİ Edebiyat Defteri Sesli Şiirler MÜZİK Edebiyat Defteri BLOG Edebiyat Defteri Atölyeler ATÖLYE  Edebiyat Defteri BİCÜMLE Edebiyat Defteri ARAMA Edebiyat Defteri İLETİŞİM

Gazel Konulu Şiirler- Gazel Şiirleri

9.5 10 900,000'e yakın şiir başlıkları arasından "Gazel" terimini içeren şiirler listelenmektedir. Aşağıdaki Gazel şiirleri "kayıt tarihine" göre listelenmektedir. Gazel ile ilgili " 781 " şiiri aşağıdadır..
51
babadergo1
Dudaklarım en çok seni öperken şımarırlardı…

........... devamı »

babadergo1
52
emo597
Elbet geçer bu zulüm,her hazânın bir bahârı vardır

Îtibârını yok edenlerin,nâmusuna göz dikenlerin
Hatırgâhına batan dikenlerin bir kahhârı vardır


........... devamı »

emo597
53
Beşiroğlu

[ iceri ]Bir tanem cânım ruhum ey ağlatır firkat beni
Çeşmi giryânım kan aksın inletir hasret beni.

Öyle zor bir hâldeyim ah anla artık derdimi,

........... devamı »

Beşiroğlu
54
Cevâî
Gönlümü bâg eylesem rûy-ı zer-efşân içün

Gülşen-i cânında hüsn ü keremin yazmaya
Şevkle kitâbın açar cevher-i bûstân içün


........... devamı »

Cevâî
55
Beşiroğlu

Dehrinden muzdaribim ancak hüsranım bilir,
Attın gurbete kırpmadım ki müjgânım bilir.

Cezaya sebep olsa ki hakiki bir vebal,

........... devamı »

Beşiroğlu
56
Mâî_Dem..Safâ
[ iceri ] [ iceri ] [ iceri ]paçavraya çevirmek üzere

........... devamı »

Mâî_Dem..Safâ
57
_Ayfer Karakaş


iskeleti alfabedir
dokusu harften
kafes içinde sözcükler

........... devamı »

_Ayfer Karakaş
58
Cevâî
Gülistân içre derd-i aşka kim mestâne doymazmış

Eğer olmazsa ol şem'-i gam-ı âteş-feşân-ı aşk
Gam-ı sevdâya herdem câne-i pervâne yanmazmış


........... devamı »

Cevâî
59
Cevâî
Firâk-ı yâr ile devrâna âh-ı bülbülü ver

O dem bahâr-ı cemâlden dil-i harâbe içün
Kitâb-ı derdi açıp bakmasan da bir gülü ver


........... devamı »

Cevâî
60
Gülden Atalan

fabrika kentlerin karanlık sabahlarından
yorgunluğumu alır mı ayak ucumdan........... devamı »

Gülden Atalan
61
Cevâî
Aşk ehli vefâdır hem dostkânını çekdik biz

Bûstânda nihâl-i serv işveyle gezdikçe
Seyrâna doyup mînâ-yı bâdesin içdik biz


........... devamı »

Cevâî
62
Cevâî
İçilsin meyler ey sâkî bu câmım câna benzetdim

Harâbât içre her bir yâre ü dürr-i sirişkimle
Bu vâdî-i gam-ı vîrânı bir bûstâna benzetdim


........... devamı »

Cevâî
63
halilşakir


Bir ahuya rastladım, ıslaktı göz çeperi...
Hayatımda görmedim öyle güzel bir peri!


........... devamı »

halilşakir
64
Cevâî
Gönlümden âh kopup şeb-i hicrâna düşdü köz

Devr eyleyip hemân leb-i dermân-ı bâdeden
Dâr-ı gamım olan dil-i dostkâna düşdü köz


........... devamı »

Cevâî
65
Cevâî
Hem ne var hüsrân ne yok dermânı gez

Cümle âlem olsa aşkdan bî-haber
Râz edip gencîne-i devrânı gez


........... devamı »

Cevâî
66
Cevâî
Şevk-i bahârda kişver-i gurbet-i aşkı istemem

Cânımı bâg-ı gülde esrâr-ı şarâbla kandırıp
Çeşme-i la'lden içmişim şerbet-i aşkı istemem


........... devamı »

Cevâî
67
Cevâî
Bilmedim öyleyse murâdın nedir

Çeşm-i siyâh mest ile meyhânede
Derdime derd ekleyen ol şîvedir


........... devamı »

Cevâî
68
Cevâî
Mihnet ü gamsız bu bezmin hayrı yok

Ol zuhûr-ı bâde-reng-i ıztırâb
Öyle bir bûstân ki nûr-ı fecri yok


........... devamı »

Cevâî
69
Cevâî
Açılıp yârelerle oldu telef

Güher-i bâde-i şihâba düşüp
Gül-i bâg-ı nihâle oldu telef


........... devamı »

Cevâî
70
Cevâî
Ki ol çerh-i felekden reh-i ârmânı çekdim

Mey-i vuslatla kim doldurup câm-ı firâkı
Hemân mirât-ı aşkdan hicâb-ı cânı çekdim


........... devamı »

Cevâî
71
Cevâî
Devâ-yı aşkı bulmaz meğer hûlyâ-yı gamda

Bahâr-ı cânı mesken tutar ol sûz-ı fürkat
Bitirmez meyve-i vuslatın sahrâ-yı gamda


........... devamı »

Cevâî
72
Cevâî
Bâga sakın girme yanarsın demedim mi

Cevher-i dâr-ı gamı bâzâr-ı cemâlde
Bir nigeh-i nâza satarsın demedim mi


........... devamı »

Cevâî
73
Cevâî
Gam-ı aşk-ı nâleden bâde-i ömrüm eyledim zay'

Nice bir vakt bâg-ı dünyâda nihân-ı la'l-i nâbla
Seni evvel bilmeden cevher-i bahrim eyledim zay'


........... devamı »

Cevâî
74
Cevâî
Dil meh-i tâbâna döner şu'le-i aşk yandığı dem

Gülse zamân-ı gül-i gülzâr-ı aşk geldi demek
Öyle ki güller ile ol vâha-i aşk dolduğu dem


........... devamı »

Cevâî
75
Cevâî
O deryâ-yı şarâb-ı fikre düşdüm

Gönül eşkim dür-i yektâ-yı tâbı
O deryâ-yı şarâb-ı bikre gömdüm


........... devamı »

Cevâî
Günün Şiirleri

Bu Şairleri Okudunuz Mu?
 • Keskinsirke
(826 şiir)
(8 şiir)
(34 şiir)
 • pehlewan
(30 şiir)
(41 şiir)
 • yarsever
(867 şiir)
 • Akin Akin
(10 şiir)
 • boz sahin
(54 şiir)
(562 şiir)
(555 şiir)

Filtrele