Dünyanın en mert erkekleri az söz verir, ancak verdiği sözü mutlaka yerine getirir. JEAN JACQUES ROUSSEAU [Paylaş]
E-mail: Şifre: Facebook ile bağlan Üye ol | Şifremi Unuttum
ANASAYFA ŞİİRLER Edebiyat Defteri YAZILAR Edebiyat Defteri FORUM Edebiyat Defteri ETKİNLİKLER Edebiyat Defteri NEDİR? Edebiyat Defteri Kitap KİTAP  Edebiyat Defteri Tv TİVİ Edebiyat Defteri Sesli Şiirler MÜZİK Edebiyat Defteri BLOG Edebiyat Defteri Atölyeler ATÖLYE  Edebiyat Defteri BİCÜMLE Edebiyat Defteri ARAMA Edebiyat Defteri İLETİŞİM

Gazel Konulu Şiirler- Gazel Şiirleri

9.5 10 900,000'e yakın şiir başlıkları arasından "Gazel" terimini içeren şiirler listelenmektedir. Aşağıdaki Gazel şiirleri "kayıt tarihine" göre listelenmektedir. Gazel ile ilgili " 768 " şiiri aşağıdadır..
51
Cevâî
Gönlümden âh kopup şeb-i hicrâna düşdü köz

Devr eyleyip hemân leb-i dermân-ı bâdeden
Dâr-ı gamım olan dil-i dostkâna düşdü köz


........... devamı »

Cevâî
52
Cevâî
Hem ne var hüsrân ne yok dermânı gez

Cümle âlem olsa aşkdan bî-haber
Râz edip gencîne-i devrânı gez


........... devamı »

Cevâî
53
Cevâî
Şevk-i bahârda kişver-i gurbet-i aşkı istemem

Cânımı bâg-ı gülde esrâr-ı şarâbla kandırıp
Çeşme-i la'lden içmişim şerbet-i aşkı istemem


........... devamı »

Cevâî
54
Cevâî
Bilmedim öyleyse murâdın nedir

Çeşm-i siyâh mest ile meyhânede
Derdime derd ekleyen ol şîvedir


........... devamı »

Cevâî
55
Cevâî
Mihnet ü gamsız bu bezmin hayrı yok

Ol zuhûr-ı bâde-reng-i ıztırâb
Öyle bir bûstân ki nûr-ı fecri yok


........... devamı »

Cevâî
56
Cevâî
Açılıp yârelerle oldu telef

Güher-i bâde-i şihâba düşüp
Gül-i bâg-ı nihâle oldu telef


........... devamı »

Cevâî
57
Cevâî
Ki ol çerh-i felekden reh-i ârmânı çekdim

Mey-i vuslatla kim doldurup câm-ı firâkı
Hemân mirât-ı aşkdan hicâb-ı cânı çekdim


........... devamı »

Cevâî
58
Cevâî
Devâ-yı aşkı bulmaz meğer hûlyâ-yı gamda

Bahâr-ı cânı mesken tutar ol sûz-ı fürkat
Bitirmez meyve-i vuslatın sahrâ-yı gamda


........... devamı »

Cevâî
59
Cevâî
Bâga sakın girme yanarsın demedim mi

Cevher-i dâr-ı gamı bâzâr-ı cemâlde
Bir nigeh-i nâza satarsın demedim mi


........... devamı »

Cevâî
60
Cevâî
Gam-ı aşk-ı nâleden bâde-i ömrüm eyledim zay'

Nice bir vakt bâg-ı dünyâda nihân-ı la'l-i nâbla
Seni evvel bilmeden cevher-i bahrim eyledim zay'


........... devamı »

Cevâî
61
Cevâî
Dil meh-i tâbâna döner şu'le-i aşk yandığı dem

Gülse zamân-ı gül-i gülzâr-ı aşk geldi demek
Öyle ki güller ile ol vâha-i aşk dolduğu dem


........... devamı »

Cevâî
62
Cevâî
O deryâ-yı şarâb-ı fikre düşdüm

Gönül eşkim dür-i yektâ-yı tâbı
O deryâ-yı şarâb-ı bikre gömdüm


........... devamı »

Cevâî
63
Cevâî
Mihrine râm olmaya âmâdedir

Dünyâ harâb olduğu günden beri
Aşkla gönülden sana dil-dâdedir


........... devamı »

Cevâî
64
Cevâî
Ömrüm ki hezârân feryâdım ile zâr oldu

Bûstân-ı kelâmın ayş u nûşu meğer yokmuş
Sensiz çemenistânım bir sûhte diyâr oldu


........... devamı »

Cevâî
65
Cevâî
Gül-i gülzâr yanında kıymeti yok

Görün efgân u âh-ı hasretimin
Leb-i cânâne veş kerâmeti yok


........... devamı »

Cevâî
66
Cevâî
Gönlünde bâr-ı âteş-gûn saklı dil-figârım

Yıllarca âb-ı çeşmi hasretle sardığım ol
Mihr-i sütûde olsun cânâna yâdigârım


........... devamı »

Cevâî
67
ünal beşkese

Dök zülfünü, ben yanayım güzelim, hârlar içinde,
Sen goncalar aç sînende, pembe baharlar içinde.

Nice yâre meyletmişken kader güldü de yüzüme,

........... devamı »

ünal beşkese
68
Cevâî
Cân görmemişdi râh-ı sevdâda böyle gâye

Râz-ı nihân-ı cânım peydâ olunca nâgâh
Çeşmimde yaşla buldum ummân-ı bî nihâye


........... devamı »

Cevâî
69
Beşiroğlu
Öbek öbek çiçekler neva beste bahçende..

Gün dönerken ay gibi al-beyaz mıydı gece,
Umurunda mı bülbül nece ağlar bahçende..


........... devamı »

Beşiroğlu
70
Nezlim

Fırçası dokununca renkler tutmuş el ele
Bakarken ibretle bak kimdir bu yazan mevsimi........... devamı »

Nezlim
71
Cevâî
Emelim ıztırâb-ı gamla dolu

Nigeh-i işveden cefâya sebeb
Geceler iltihâb-ı gamla dolu


........... devamı »

Cevâî
72
Cevâî
Cemâlin aç da ol uşşâk-ı vîrân ayş u nûş etsin

Gülistân-ı bahâr-ı câna bûy-ı anberin dök ki
Reh-i sevdâda ol uşşâk-ı nâlân cân hurûş etsin


........... devamı »

Cevâî
73
Erol URAZ.
Ne kir kalır ne hicrân, bir seherde yıkar su.

Düşünce dâr'a âşık, kıblegâha döner ya
Sızar yanaklarından, Hak'ka doğru bakar su.


........... devamı »

Erol URAZ.
74
Nezlim

Hak bilir her ne işte maksadımız olsun
Bizim de el içinde muradımız olsun........... devamı »

Nezlim
75
00meftun00
Âfitâbın, hem kamervârî dönüp devretmeye.

Bâri sen kıl bir nazar, hicrinden ahvâlim nedir…
Bende fânî ömrden an koymadın sabretmeye.


........... devamı »

00meftun00
Günün Şiirleri

Bu Şairleri Okudunuz Mu?
 • oktayzerrin
(1302 şiir)
(405 şiir)
(126 şiir)
 • şairziye
(148 şiir)
(183 şiir)
(35 şiir)
(222 şiir)
 • F S M
(5 şiir)
 • Ahmet Çiftci
(26 şiir)

Filtrele