Her çocuk sanatçıdır. Mühim olan büyüyünce de öyle kalabilmektir. Pablo Picasso
E-mail: Şifre: Facebook ile bağlan Üye ol | Şifremi Unuttum
Anasayfa Şiirler Edebiyat Defteri Yazılar Edebiyat Defteri Forum Edebiyat Defteri Etkinlikler Edebiyat Defteri Nedir? Edebiyat Defteri Kitap Kitap  Edebiyat Defteri Tv TiVi Edebiyat Defteri Sesli Şiirler Müzik Edebiyat Defteri Blog Edebiyat Defteri Atölyeler Atölye  Edebiyat Defteri Bicümle Edebiyat Defteri Arama Edebiyat Defteri İletişim

Gazel Konulu Şiirler- Gazel Şiirleri

9.5 10 900,000'e yakın şiir başlıkları arasından "Gazel" terimini içeren şiirler listelenmektedir. Aşağıdaki Gazel şiirleri "kayıt tarihine" göre listelenmektedir. Gazel ile ilgili " 758 " şiiri aşağıdadır..
51
Cevâî
Gam-ı aşk-ı nâleden bâde-i ömrüm eyledim zay'

Nice bir vakt bâg-ı dünyâda nihân-ı la'l-i nâbla
Seni evvel bilmeden cevher-i bahrim eyledim zay'


........... devamı »

Cevâî
52
Cevâî
Dil meh-i tâbâna döner şu'le-i aşk yandığı dem

Gülse zamân-ı gül-i gülzâr-ı aşk geldi demek
Öyle ki güller ile ol vâha-i aşk dolduğu dem


........... devamı »

Cevâî
53
Cevâî
O deryâ-yı şarâb-ı fikre düşdüm

Gönül eşkim dür-i yektâ-yı tâbı
O deryâ-yı şarâb-ı bikre gömdüm


........... devamı »

Cevâî
54
Cevâî
Mihrine râm olmaya âmâdedir

Dünyâ harâb olduğu günden beri
Aşkla gönülden sana dil-dâdedir


........... devamı »

Cevâî
55
Cevâî
Ömrüm ki hezârân feryâdım ile zâr oldu

Bûstân-ı kelâmın ayş u nûşu meğer yokmuş
Sensiz çemenistânım bir sûhte diyâr oldu


........... devamı »

Cevâî
56
Cevâî
Gül-i gülzâr yanında kıymeti yok

Görün efgân u âh-ı hasretimin
Leb-i cânâne veş kerâmeti yok


........... devamı »

Cevâî
57
Cevâî
Gönlünde bâr-ı âteş-gûn saklı dil-figârım

Yıllarca âb-ı çeşmi hasretle sardığım ol
Mihr-i sütûde olsun cânâna yâdigârım


........... devamı »

Cevâî
58
ünal beşkese

Dök zülfünü, ben yanayım güzelim, hârlar içinde,
Sen goncalar aç sînende, pembe baharlar içinde.

Nice yâre meyletmişken kader güldü de yüzüme,

........... devamı »

ünal beşkese
59
Cevâî
Cân görmemişdi râh-ı sevdâda böyle gâye

Râz-ı nihân-ı cânım peydâ olunca nâgâh
Çeşmimde yaşla buldum ummân-ı bî nihâye


........... devamı »

Cevâî
60
Beşiroğlu
Öbek öbek çiçekler neva beste bahçende..

Gün dönerken ay gibi al-beyaz mıydı gece,
Umurunda mı bülbül nece ağlar bahçende..


........... devamı »

Beşiroğlu
61
Nezlim

Fırçası dokununca renkler tutmuş el ele
Bakarken ibretle bak kimdir bu yazan mevsimi........... devamı »

Nezlim
62
Cevâî
Emelim ıztırâb-ı gamla dolu

Nigeh-i işveden cefâya sebeb
Geceler iltihâb-ı gamla dolu


........... devamı »

Cevâî
63
Cevâî
Cemâlin aç da ol uşşâk-ı vîrân ayş u nûş etsin

Gülistân-ı bahâr-ı câna bûy-ı anberin dök ki
Reh-i sevdâda ol uşşâk-ı nâlân cân hurûş etsin


........... devamı »

Cevâî
64
Erol URAZ.
Ne kir kalır ne hicrân, bir seherde yıkar su.

Düşünce dâr'a âşık, kıblegâha döner ya
Sızar yanaklarından, Hak'ka doğru bakar su.


........... devamı »

Erol URAZ.
65
Nezlim

Hak bilir her ne işte maksadımız olsun
Bizim de el içinde muradımız olsun........... devamı »

Nezlim
66
00meftun00
Âfitâbın, hem kamervârî dönüp devretmeye.

Bâri sen kıl bir nazar, hicrinden ahvâlim nedir…
Bende fânî ömrden an koymadın sabretmeye.


........... devamı »

00meftun00
67
Nezlim
Bir gün görmesem yüzün,inanma huzurluyum
Tutuşurum yanarım,ah'ım çıkmaz ne bilsin

Güldüğüme ne baktın,dost meclisi içinde
Göz yaşım aşikâre,düşüp akmaz ne bilsin

........... devamı »

Nezlim
68
Cevâî
Dönüp gülzâr-ı hüsnün cân-ı bîcân içre cân olmuş

Zuhûr-ı âteş-i aşkdan sirişk-i çeşmimin nûru
Ziyâ-yı şebnem-i ter mâh-ı tâbân içre cân olmuş


........... devamı »

Cevâî
69
Cevâî
Kayd-ı isârın kesmeye mâni'

Bendeki mestlik göklere çıktı
Câm-ı isârın çekmeye mâni'


........... devamı »

Cevâî
70
Nezlim

Tenezzülde bulunup mâh yüzlüm nazar etmez
Gül olur da bülbüle,kim demiş ki zar etmez........... devamı »

Nezlim
71
ayhansarıkaya
Ne yalan söyleyeyim
Hazan mevsimlerine
Alışamadım bir türlü
Alıp başını gitsen bir parka
Göremezsin eski günlerdeki

........... devamı »

ayhansarıkaya
72
Cevâî
Goncası mey dökse bûstânı gülistân ider

Âyine-i pervîze ol zülf-i küfrün tutar
Hakkı bir örtse îmânı şebistân ider


........... devamı »

Cevâî
73
YUSUF BİLGE

[ iceri ]Beri gel ey Servi-nazım, közüne daldıranım ol !..
Olmayana ergi yöntem sözüme aldıranım ol !............. devamı »

YUSUF BİLGE
74
Cevâî
Baş verir gönlümde dâğ-ı lâleler

Ebr-i müşg-efşâna girmiş ol hilâl
Pertevim olsun çerâğ-ı lâleler


........... devamı »

Cevâî
75
Cevâî
Âteş ü âb olmasaydım ger yarar mı gûn kadeh

İhtiyâcım kalmamış artık yeter merhûm bana
Nâr-ı aşkdan çûn kim cân u dilim meşhûn kadeh


........... devamı »

Cevâî
Günün Şiirleri

Bu Şairleri Okudunuz Mu?
 • Bellara
(53 şiir)
 • Oya gedik
(603 şiir)
(13 şiir)
 • Fuat ARSLAN
(5 şiir)
(790 şiir)
(1299 şiir)
 • azorlua
(3 şiir)
(543 şiir)
(65 şiir)
 • satsuna
(41 şiir)

Filtrele